Preview Mode Links will not work in preview mode

پادکست فارسی یک پنجره YekPanjare

Apr 4, 2020

این جستار زندگی‌نگاره‌ای است از دیوید سداریس درباره‌ی اتفاقی که برای یکی از خواهرهایش رخ داده و نقبی که بهانه‌ی آن به رابطه‌اش با خانواده‌اش می‌زند.

منبع: نیویورکر

نوشته:...


Feb 12, 2020

این گزارش روایت رابرت فیسک خبرنگار پس از حضور در محل کشتار صبرا و شتیلا بلافاصله بعد از پایان عملیات است با صدای کاوه راد.

منبع: کتاب به من دروغ نگو
نوشته: رابرت فیسک
ترجمه:...


Dec 28, 2019

به خودم قول داده بودم که بعد از تموم‌کردن پروژه‌ی بازاریابی کتابم، بشینم و به چیزی بیش‌تر از این غم و درد و خشم شدید و موندگاری که این مدت نسبت به مرگ دیوید داشتم، فکرکنم

منبع:...


Nov 15, 2019

تو دل اون لحظه اعتماد وجود داشت و یه جور مهربونی که فقط خودمون می‌فهمیدیم، حس مشترک ما از بازی روزگار، اون مرگ رو درون خودش حمل می‌کرد و من زندگی رو

منبع: کتاب خاطرات پتی اسمیت...


Oct 14, 2019

من و تری درگیر اطلاعات ناخوش‌آیند و ناامیدکننده‌ای بودیم که تو دنیای بیرون به هیچ دردی نمی‌خورد و هیچ‌کس کوچک‌ترین علاقه‌ای به دونستنشون نداشت. دونده‌ها آروم مسیر خودشون...